Autoreply feature

Tato funkce umožňuje automaticky odpovídat na přijaté zprávy s předdefinovaným textem. Uživatel může definovat mnoho pravidel pro automatickou odpověď, a každé pravidlo bude zpracováno nezávisle. Níže je jednoduchý screenshot konfigurace pluginu. 

Přidání/editování autoreply pravidla

Pro každé pravidlo může uživatel definovat:

  • Název pravidla
  • Kdy by měla být automatická odpověď odeslána:
    • pokaždé,
    • pokud příchozí zpráva obsahuje předdefinovaný text,
    • a/nebo pokud odesílatel patří do Phonebook contact/group
  • Text automatické odpovědí
  • Jestli má být text poslán jako Unicode znak

Tato funkce také dovoluje nastavit limit odesílaní pro autoreply zprávy. Je možné nastavit limit maximálně 5 zpráv/ 10 minut / telefonní číslo.