Aby bylo možné používat SMSEagle k odesílání nebo přijímání zpráv z jakékoli externí aplikace nebo systému, který máte, poskytli jsme následující funkce API.

Nalaznete jej na oficiální stránce smseagle