SMS předávací plugin

Zásuvný modul SMS Forward umožňuje odesílání příchozích SMS zpráv příjemcům podle definovaných pravidel. Je možné definovat několik pravidel přesměrování, kde každé pravidlo je nezávislé na jiných pravidlech. Níže je uveden snímek konfigurace plug-inu.

Přidání/editace předávacího pravidla

Pro každé pravidlo může uživatel definovat:

  • Kdy má být přesměrována příchozí SMS (typ pravidla) a na jaké číslo(a) by měla být zpráva předána (příjemce SMS)
  • Při definování pravidla může uživatel zvolit příjemce SMS (kdo dostane převádací SMS). Může to být buď telefonní číslo, nebo název skupiny z telefonního seznamu
  • Uživatel může definovat mnoho předávacích pravidel v pluginu
  • Existuje možnost povolit / zakázat každé pravidlo.