Shift Management

Funkce Shift management umožňuje implementovat pracovní směny v procesu odesílání SMS zpráv. Pokud chcete posílat zprávy svým zaměstnancům pouze během jejich pracovní doby, tato funkce vám může pomoci.

Správa Shift SMSEagle umožňuje přiřadit kontakty na telefonní seznam pracovním směnám. Pokud je kontakt přiřazen k pracovní směně, přístroj před odesláním zprávy zkontroluje, zda je kontakt aktivní. Pokud není kontakt na posunu, zpráva bude přeskočena nebo přesunuta na začátek další směny. Níže je uveden stručný přehled o tom, jak je funkce konfigurována.

Hlavní nastavení

Shift Konfigurace

  • Jméno shift
  • Vyberte den a čas kdy shift začne/skončí

Přiřazení ke kontaktu

Při přidávání nebo úpravách kontaktu telefonního seznamu může být tento kontakt přiřazen k pracovnímu posunu zadáním názvu posunu do textového pole "Změny".

Funkce správy posunu SMSEagle vám umožňuje rozhodnout, co dělat se zprávou, když je váš zaměstnanec mimo práci. Zpráva může být přesunuta na další  nebo přeskočena: