Co je hardwarová SMS brána?

SMS brána je systém, který umožňuje posílat nebo přijímat zprávy služby Short Message Service (SMS) do a z telekomunikační sítě. Proces zahrnuje několik kroků, kdy SMS brána umožňuje posílat/přijímat textové zprávy do/z SMSC nebo IMS (speciální server uvnitř telekomunikační sítě), který následně přeposílá zprávy na mobilní telefony ve své síti. Existují dva typy SMS bran: online SMS brána a hardwarová SMS brána.

Hardwarová SMS brána je zařízení, které umožňuje posílat SMS přímo k telekomunikačnímu operátorovi bez služeb třetí strany a bez internetu. Toho se dosáhne pomocí SIM karty, vestavěných rádiových modulů s externí anténou pro přímou komunikaci s telekomunikačním operátorem (funguje podobně jako mobilní telefony). Hardwarová SMS brána, známá také jako SMS server, integruje hardware a software pro správu komunikace. Toto zařízení nabízí různé metody integrace s externími systémy, jako jsou API, Email To SMS, atd. Je to alternativa k online SMS braně.

Jaké jsou základní rozdíly mezi hardwarovou SMS bránou a online SMS branou (službou v cloudu)?

Hardwarová SMS Brána

 • Funguje bez internetu
 • Obsah zůstavá ve vaší organizaci 
 • Cena SMS závisí na tarifu SIM karty
 • Nabízí pokročilou integraci softwaru a jeho přizpůsobení
 • ID odesílatele nelze změnit
 • Obousměrná komunikace je možná

Online SMS Brána

 • Vyžaduje připojení k internetu
 • Obsah SMS se odesílá přes internet
 • Cena se odvíjí od počtu odeslaných SMS zpráv
 • Nenabízí pokročilou integraci softwaru a jeho přizpůsobení
 • ID odesílatele lze změnit
 • Se změněným ID odesílatele není možná obousměrná komunikace

Co budu potřebovat k zahájení používání hardwarové SMS brány?

 1. Hardwarové zařízení SMS brány: Budete potřebovat zakoupit hardwarové zařízení SMS brány, které vyhovuje vašim komunikačním potřebám.
 2. SIM karta: Potřebujete SIM kartu od poskytovatele mobilní sítě, který podporuje SMS zprávy. SIM karta by měla být vložena do hardwarového zařízení SMS brány pro možnost odesílání a přijímání textových zpráv.

Jak mohu posílat zprávy pomocí hardwarové SMS brány?

Web-GUI

S pomocí webového rozhraní (web-GUI) mohou uživatelé posílat zprávy přímo z jejich webového prohlížeče. Tento scénář je vhodný pro firmy, které potřebují občas poslat textové zprávy, například upomínky na schůzky, zprávy zaměstnancům nebo klientům, propagační zprávy apod. Uživatelé se mohou přihlásit do webového rozhraní a poslat zprávy jednomu nebo více příjemcům.

API

API (rozhraní pro programování aplikací) umožňuje vývojářům integrovat schopnosti posílání SMS zpráv do svých softwarových aplikací. Tento scénář je vhodný pro firmy, které potřebují odesílat automatizované textové zprávy, jako jsou transakční zprávy nebo SMS upozornění. Vývojáři mohou pomocí API programově posílat zprávy ze svých aplikací nebo systémů.

Email na SMS

S funkcí Email to SMS mohou uživatelé posílat SMS zprávy ze svých emailových účtů. Tento scénář je vhodný pro firmy, které potřebují posílat textové zprávy ze svých emailových klientů, jako je Outlook. Uživatelé mohou poslat zprávu tím, že vytvoří email a odešlou ho na konkrétní emailovou adresu spojenou se SMS branou. Služba poté převede email na SMS zprávu a odešle ji na telefonní číslo příjemce.

Kde lze využít hardwarové SMS brány 

Jaký je rozdíl mezi modely hardwarových SMS bran?

 1. Průchodnost SMS: Průchodnost SMS se odkazuje na rychlost, jakou může SMS brána odesílat a přijímat SMS zprávy. Měří se v počtu SMS zpráv za minutu. Čím vyšší je průchodnost SMS, tím více zpráv může být zpracováno v daném čase. Průchodnost SMS je určena kapacitou SMS brány, rychlostí jejích komunikačních kanálů a výpočetním výkonem zařízen
 2. Technologie (3G/4G/5G): 3G/4G/5G jsou mobilní síťové technologie používané pro bezdrátovou komunikaci. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v rychlosti a šířce pásma, které nabízejí. Technologie 4G je novější a nabízí větší dosah. Technologie 3G již není v ČR a SK dostupná, využívá se proto 2G technologie.
 3. Záložní modem (Modem Failover): Záložní modem je funkce, která umožňuje přepnout na záložní modem v případě selhání primárního modemu. Tato funkce zajišťuje neustálý provoz hardwarové SMS brány a minimalizuje riziko výpadku nebo selhání doručení zpráv. S funkcí záložního modemu firmy mohou zajistit, že jejich zařízení je vždy provozuschopné, i když selže jeden z modemů