Síťový monitoring

Staráte se o udržitelnost vašich služeb? Samozřejmě, že ano!
SMSEagle vám dává nástroj pro sledování služeb nebo serverů. Stačí definovat, co a kdy se má monitorovat . SMSEagle vám pošle SMS upozornění, když vaše služby / servery nejsou dostupné. Buďte informováni okamžitě a mějte mnízkou reakční dobu ať jsou vaši zákazníci spokojeni s vašimi službami.
Přečtěte si, jak to funguje ...

Definujte co chcete monitorovat

 • zvolte jméno pro úlohu
 • zadejte hosta (IP adresa or jméno)
 • zvolte ICMP (ping) na monitorování serveru pomocí ICMP protocolu
 • ...nebo PORT pro monitorování vybrané služby na zvoleném portu (SMSEagle bude kontrolovat zda je port otevřený)
 • zvýšte výchozí hodnotu časového limitu pro vytížené servery (ve výchozím nastavení je  nastaven na 30 sekund)

Definujte časový plán

 • zvolte kdy má být úloha povolena
 • ...nebo zakázat ve vybraných časech
  (během noci, během plánovaných restartů, při intenzivních zálohách, apod.)
 • zadejte telefonní číslo nebo vyberte skupinu uživatelů pro odeslání SMS upozornění
 • vyberte, kdy chcete poslat SMS upozornění (když host / služba není dostupná, když host / služba je po výpadku opět dostupná )

Přehled o stavu ukolů

 • viz přehled ' overview for all of your tasks
 • zkontrolujte, které server / služba je momentálně nedostupná
 • zjistitěte, kdy konkrétní server / služba byla naposledy nedostupná (last downtime)
 • zjistit, co se událo při poslední nedostupnosti ( serveru / odezvy od služby)
 • editovat / mazat své úkoly
 • zakázat úkoly v případě potřeby (např. když se provádí upgrade)

Definice varovné SMS zprávy

Definujte SMS zprávy, když hostitel nebo služba není k dispozici / nebo je opět dostupná. Využijte  zástupné symboly pro váš text SMS:

 • {TASKNAME} - vloží jméno úkolu do SMS zprávy
 • {HOST} - hostname nebo IP adresa
 • {RESPONSE} - přijatá zprávu (v případě když není odezva od serveru / služby)
 • {TIMESTAMP} - datum a čas chyby

Příjem SMS varování

 • buďte okamžitě upozorněni, když vaše služby / servery jsou nedostupné nebo opět dostupné
 • dejte si možnost rychle reagovat

Udělej vaše zákazníky spokojené a udržete si vysoký poměr uptime :)

Monitorovácí frekvence

Monitorovací úkoly jsou prováděny v synchronním režimu. To znamená, že všechny úkoly monitorování vytvoří frontu a jsou provedeny jeden po druhém. Frekvence provádění každé monitorovací fronty je určena podle počtu všech svých úkolů a jejich časových limitů. Například: pokud definujete 15 monitorovacích úkolů z nichž každý má timeout 30s, pak se monitorovací fronta bude provádět každých 8 minut.