Blacklist feature

Tato funkce umožňuje přidat číslo na černou listinu. Pokud je číslo v tomto seznamu, zařízení automaticky zablokuje všechny odeslané a přijaté SMS z tohoto čísla a také odstraní zprávy z vaší doručené pošty.

Adding/editing a blacklist number

Uživatel může jednoduše přidat číslo, které si přeje zablokovat, a uvést důvod, proč tak činí. Wildcards can be used to add whole number prefixes.

Define STOP word

Uživatel může specifikovat číslo které by mělo být automaticky zařazeno na blacklist pokud:

  • Přichozí zpráva obsahuje specifickou hodnotu
  • Příchozí zpráva rovná se specifické hodnotě

Tato funkce může také automaticky odpovědět na zprávu, pokud je číslo přidáno na blacklist.