Funkce a možnosti SMSEaglu najdete v hlavním menu FUNKCE


Kompletní seznam softwarových funkcí SMSEagle

 • Odesílaní & Přijímaní SMS (managing messages with Inbox, Outbox, Sent Items)
 • Podpora různých typů zpráv (normální SMS/multipart SMS/flash SMS/MMS/binary SMS/USSD-code/WAP Push link)
 • Unicode podpora (podpora národních znaků)
 • Odesílaní jednomu nebo více uživatelů (skupiny)
 • Odesílaní SMS ve specifickém datumu a času (SMS scheduling)
 • Limit odesílaní na specifické hodiny (pro příklad mezi 08:00-18:00)
 • Smartphone-like conversation mode (zprávy jsou pěkně seskupeny podle telefonním čísel). Můžete jednoduše sledovat historii toho, co posíláte a přijímáte od každého uživatele. 
 • Šablony zpráv
 • Podpora více uživatelů (každý uživatel má přístup do privátních složek Pošta k odeslání, Odeslané položky ) a různé úrovně uživatelského přístupu
 • Telefonní seznam (jednotliví uživatelé, skupiny)
 • LDAP integrace telefonního seznamu
 • LDAP Authentikace
 • Importování kontaktů and skupin z CSV souboru
 • Monitorovací služby (např Web server, Mail server, SNMP) a SMS upozornění
 • Auto-reply na příchozí SMS (více pravidel pro automatické odpovědi)
 • Email na SMS forwarding
 • SMS na Email forwarding
 • Email2SMS Poller pro konvertování příchozích emailů na SMS právy
 • Periodic SMS  pro odesílaní SMS zpráv v daném časovém intervalu
 • Callback URL pro předávání příchozích zpráv na definovanou URL adresu/webservice 
 • Blacklist feature k vyloučení čísel
 • Shift management na přiřazení Phonebook kontaktů na pracovní směny
 • Forward incoming SMS na vzdálené ovládání scriptu (callback URL)
 • Outlook Plugin na posílaní SMS přímo z aplikace (install)
 • Network Monitor pro servery a služby
 • Digital input a output ovládán přes SMS (pro produkty v řadě NXS-)
 • Multi-Factor Autentikace (MFA)
 • Eskalace zpráv
 • Periodic folders cleanup
 • Automatic backup to FTP
 • Teplota & vlhkost SMS upozornění (pro produkty v řadě NXS-)
 • Vícejazyčné (English, French, German, Polish, Spanish) webové rozhraní
 • HTTP/HTTPS API pro posílaní SMS z externích aplikací a systému
 • NTP client instalován
 • SNMP agent instalován
 • HTTPS podpora
 • Delivery reports podpora
 • Watchdog mechanismus pro 3G/4G modem (automatic modem health control)
 • Modem failover mechanisms (pro produkty z 2 nebo více modemy)
 • Device failover support - možný HA cluster dvou zařízení 

Platform/OS-specifické vlastnosti SMSEagle

Propustnost odesílání/přijímání

 • Rychlost příchozího přenosu: až 30 SMS/min (vynásobeno počtem 3G/4G modemů)
 • Rychlost odchozího přenosu: až 30 SMS/min (vynásobeno počtem 3G/4G modemů)
 • API odesílá SMS požadavky: až 200 SMS/min (zprávy jsou ve frontě k odeslání v databázi)


Software platforma

OS: Linux

 • Vestavěný Apache2 web server
 • Vestavěný PostgreSQL database server
 • Vestavěný Postfix email server
 • Moderní responzivní prostředí
 • Watchdog mechanismus pro 3G/4G modem

Schopnosti SNMP agenta

 • Ovládání Linuxového hostu MIB
 • Kontrola specifických metrik SMSEagle: 3G/4G síla signálu
 • Počet  SMS zpráv v Outbox (outgoing queue lenght)
 • Počet SMS zpráv odeslaných posledních 24 hodin
 • Počet SMS zpráv odeslaných poslední měsíc
 • Počet SMS zpráv v Inbox složce