Multi-factor authentication (MFA)

Co je Multi-Factor Authentication (MFA)?

Multi-factor authentication (MFA) přidává další bezpečnostní vrstvu při přihlašování. Když přistupujete k účtu, uživatel je poskytnuto dva nebo více verifikačních faktorů pro získání přístupu k účtu. Raději než se ptát po uživatelském jménu a heslu, MFA potřebuje další dodatečnou verifikaci, která snižuje pravděpodobnost úspěšného kybernetického útoku

Proč je Multi-Factor Authentication potřebná?

Zásadní výhodou MFA je, že zvyšuje bezpečnost vaší společnosti tím, že nutí uživatele, aby se identifikovali pomocí více než jen přihlašovacího jména a hesla. Autentizace založená na uživatelských jménech a heslech může být problematická, protože uživatelé mohou mít potíže s jejich zapamatováním, uložením a správou v několika účtech a mnoho hesel v různých službách opakovaně používá. Uživatelská jména a hesla mohou být rovněž vystavena útokům hrubou silou a mohou být odcizena třetími stranami. Využívaní prvků multi-factor authentication (MFA), jako je jednorázové heslo, zvyšuje bezpečnost vaší organizace.

Jak Multi-Factor Authentication funguje?

Když se uživatel přihlásí pomocí jména a hesla, dodatečný verifikační kod je odeslán z SMSEaglu přes SMS zprávu do telefonu uživatele. Tohle one-time heslo (OTP) dovoluje další uživatelskou verifikaci před tím, než je přidělen přístup na SMSEagle Web-GUI. Nové one-time heslo je generováno pokaždé, když je poslán autorizační request.

Jak povolit MFA na SMSEagle zařízeních?

MFA může být povoleno uživatelem v User Settings > MFA tab. Může být také povoleno administrátorem z menu Users. Podrobný popis nastavení MFA naleznete v Uživatelské příručce.

Nastavení Administratorem/Uživatelem

pro Všechny/Vybrané uživatele

OTP kód přes SMS