Plugin LDAP umožňuje přístup k službě Active Directory (dále jen "AD") a ke čtení kontaktů a skupin v SMSEagle Web-GUI.

Konfigurace pluginu

Zvolte "LDAP" z nabídky levého menu v SMSEagle Web-GUI pro přístup k konfiguraci pluginu. Po zapnutí pluginu musí uživatel vyplnit všechna požadovaná pole nastavení AD.

V poli "Atribut telefonu AD" musí uživatel zvolit, který atribut telefonu z AD se zobrazí v SMSEagle Web-GUI

Klepnutím na tlačítko Uložit a Testovat spojení se ujistěte, zda je SMSEagle připojen k serveru AD.

Po zřízení spojení se na vybraných modulech Web-GUI zobrazí nápisy AD kontakty / skupiny. Začněte zadávat libovolnou část kontaktu / názvu skupiny nebo čísla pro zobrazení návrhů kontaktů AD.

Zadejte "LDAP" (malá a velká písmena) a zkontrolujte všechny kontakty uvedené v adresáři AD.

Návrhy adresářů LDAP lze použít v modulech "Compose", "Autoreply" a "Digital input / output".