Periodická SMS

Plugin "Periodická SMS" umožňuje odesílání SMS zpráv v požadovaném časovém intervalu. Uživatel může definovat mnoho pravidel odesílání a každé pravidlo bude zpracováno nezávisle. Níže je ukázkový snímek z konfigurace pluginu.

Přidání/editace odesílacíh pravidel

Pro každé pravidlo může uživatel definovat:

  • Název pravidla
  • Posílací interval (Každou Hodinu, Denně, Týdně, Měsíčně atd.)
  • Obsah SMS textu
  • Přijemce (telefoní číslo(a) oddělené čárkou nebo skoupinou z telefoního seznamu