Failover (HA-cluster) Feature

"High-availability clusters (také známy jako HA clusters nebo fail over clusters) jsou skopiny počítaču (...) které lze spolehlivě využívat s minimem prostojů. Fungují pomocí softwaru s vysokou dostupností k využití redundantních počítačů ve skupině nebo clusteru, které poskytují nepřetržitou službu, když komponent systému selže. Bez clusteringu, pokud server, na kterém běží daná aplikace selže, aplikace bude nedostupná dokud nebude server opraven. Klastrování HA tuto situaci napraví tím, že detekuje chyby hardwaru/softwaru a okamžitě restartuje aplikace na jiném systému nebo celém uzlu bez nutnosti zásahu správce, což je proces známý jako převzetí služeb při selhání." (source: Wikipedia)

Zařízení SMSEagle mají svůj vlastní mechanismus převzetí služeb při selhání založený na clusteru HA. Tato funkce umožňuje zajistit vysokou dostupnost zařízení SMSEagle v kritických prostředích. Chcete-li povolit převzetí služeb při selhání (klastr HA), potřebujete alespoň 2 zařízení (uzly). Funkce failover monitoruje zařízení a detekuje poruchy nejdůležitějších služeb (webový server, databázový stroj, software modemu, konektivita modemu, SNMP agent, dostupnost celého uzlu).

V clusteru máte jedno MASTER zařízení a jedno BACKUP zařízení. HA-cluster je přístupný přes virtuální IP adresu

Každá uzel v HA-clusteru může mít jeden ze tří stavů:

  1. MASTER: main healthy uzel v clusteru, ve výchozím nastavení přístupný přes virtuální IP
  2. BACKUP: druhý healthy uzel v clusteru, připravený a čekající na výměnu Master, když bude potřeba
  3. FAULT: uzel se zjištěnou poruchou služby 

Když HA-cluster detekuje selhání alespoň jedné funkce MASTER zařízení, okamžitě přepne přiřazení IP clusteru na BACKUP zařízení (node) a poskytuje uživateli nepřetržité používání SMSEagle HA-clusteru.

Jak konfigurovat Failover (HA-cluster) na SMSEagle zařízení:

Failover cluster lze snadno konfigurovat pomocí Web-GUI. Pro každé zařizení v failover clusteru:

  • zadejte virtuální IP adresu do pole "Virtual IP Address"
  • zadejte Master and Backup IP adresu (tyto adresy by měly být fyzické adresy vašich zařízení)
  • nastavte "Enable Failover cluster" na "Yes"
  • volitelně můžete povolit replikaci databáze mezi node(uzly) (funkce dostupná pouze v zařízeních s hardwarem Rev.2 a vyšším

Uložte konfiguraci. Restartujte každé zařízení po uložení. Konfigurace by měla být naprosto stejná na obou zařízeních v HA-clusteru.