Integrované teplotní čidlo a čidlo vlhkosti lze použít k dohledu aktuální teploty zařízení nebo prostředí k monitorování teploty a vlhkosti v definovaných minutových intervalech. Obsahuje generování grafů za určité období. Výhodou je vlastní definování SMS notifikací na vybrané skupiny v telefonním seznamu. Umožňuje definici pravidel pro autonomní zasílání SMS alertů.

Hlavní nastavení

Čtení hodnot a rychlé a přehledné grafy.

Nastavení pravidel pro zasílání

Jednoduché zobrazení nastavených pravidel, přehledné a intuitivní. 

Intuitivní vytvoření pravidla pro zaslání SMS zprávy při dosažení definovaných hodnot. SMS lze zasílat na skupinu SMS čísel a tím informovat všechny pověřené pracovníky. Vlastní text SMS zprávy lze zadat do každého pravidla jiný.   

Odečítání hodnot

V menu Settings se povoluje snímaní hodnot a nastavuje se časový interval pro čtení a vyhodnocení alarmových stavů podle nadefinovaných pravidel.