Digital vstup/výstup

Zařízení SMSEagle jsou vybaveny digitálními vstupy (DI) a digitálními výstupy (DO). Digitální vstupy mohou být použity k přijímání signálů z externích čidel nebo zařízení a automaticky spouštějí odesílání SMS zpráv na základě vstupního stavu. Na druhou stranu digitální výstupy mohou být použity k aktivaci externích zařízení připojených k výstupům při přijetí SMS zpráv SMSEagle.

Konfigurace pluginu

Plugin "Digitální vstup / výstup" umožňuje definovat pravidla, která řídí chování digitálních vstupů / výstupů na zařízení SMSEagle. Uživatel může definovat několik pravidel pro zpracování vstupů i výstupů.

Digitální Vstupy

Pro každé zpracovací pravidlo pro digitální vstup uživatel může definovat:

 • Název pravidla
 • Čislo portu
 • Stav vstupního signálu, který spustí odesílání SMS zprávy (pole "When input signal")
 • SMS text (pole "Send SMS message")
 • Jméno přijemce z telefonního seznamu

Digitální Výstupy

Pro každé zpracovací pravidlo pro digitální výstup uživatel může definovat:

 • Název pravidla
 • Čislo portu
 • Za jakých podmínek by měl být nastaven digitální výstup (všechny příchozí zprávy, když příchozí SMS pochází od zadaného kontaktu v telefonním seznamu a / nebo když příchozí text SMS obsahuje danou hodnotu)
 • Stav výstupního signálu, který bude spuštěn příchozí zprávou SMS
 • Trvání výstupního signálu v sekundách (0 = bez časového omezení)
 • Zpoždění výstupního signálu před nastavením signálu