Fast Delivery

Fast Delivery aplikace

Jednoduchá FREE aplikace (x86) kompatibilní s SMSEagle bránou pro osobní použití. 

Hlavní vlastnosti : 

 • Denní a noční režim
 • Délka SMS zprávy až 1300 znaků 
 • Možnost zapamatovat si přihlašovací údaje a kód země
 • Kontrola spojení na SMSEagle
 • Kvalita signálu GSM sítě
 • Odeslání SMS přes klávesovou zkratku CRTL+ENTER

Main features :

 • Daily / dark mode
 • SMS message length up to 1300 characters
 • Ability to remember your login and country code
 • Check connection on SMSEagle
 • GSM network signal quality
 • Send SMS by CRTL + ENTER